SMA PANGUDI LUHUR I BRAWIJAYA JAKARTA
SMA Pangudi Luhur I Brawijaya - Jl. Brawijaya IV Kebayoran Baru Jakarta Selatan - Indonesia  Telp. (021) 7243556
Jumat, 18 Juni 2021  - 1 User Online  
BERANDABUKU TAMUHUBUNGI KAMI PROFIL
ARTI LOGO

1. Makna simbol warna.

  • Warna dasar logo kuning melambangkan agung, luhur, cinta kasih.
  • Warna Biru pada layar melambangkan kedalaman, kelembutan dan perkasa.
  • Warna Merah mengandung arti berani.
  • Warna Putih mengandung arti suci.
  • Warna hitam/ garis hitam mengandung ari tegas dan kuat.

2. Makna simbol Salib.

Salib dalam logo Pangudi Luhur merupakan lambang bahwa pendidikan di Pangudi Luhur bernafaskan Katolik. Dasar-dasar pendidikan yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip ajaran Kristiani, serta berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

3.Maksa simbol Layar.

Dasar pemilihan lambang pendidikan "Layar yang terkembang" adalah sebagai berikut:

Layar terkembang tersebut mengandung makna bahwa "Pendidikan di Pangudi Luhur tidak akan pernah berhenti atau surut, melainkan maju terus menerus".

Layar berkembang tersebut terbatasi oleh tiga garis yang berwarna hitam secara jelas dan saling berhubungan yang sekaligus mengandung makna "Ing Ngarso Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani".


^:^ : IP 3.235.223.5 : 1 ms   
SMA PANGUDI LUHUR I BRAWIJAYA JAKARTA
 © 2021  http://smaplbrawijaya-jkt@pangudiluhur.org/